ტესლას გამოცდების, სტაჟირების, მრავალი უძილო ღამისა და ნერვიულობის პარალელურად დისტანციურად ვსწავლობდი Google Cloud System-ს, რომლის ლექციებიც პოლონეთში, კერძოდ კი ვარშავაში ტარდებოდა. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ უბრალოდ სულ ძიების პროცესში ვარ- ვცდილობ, ყოველ წამს მოვუფრთხილდე და ფუჭად არ დავკარგო... სწორედ ამ პროცესში ერთ-ერთ საიტზე საკონკურსო ტრენინგის შესახებ ინფორმაცია ვნახე, რომელმაც დამაინტერესა……

სანამ ამ ყველაფერზე ფართოდ დავიწყებ საუბარს , მოდით ჯერ უბრალოდ ვისაუბრებ იმ ეტაპზე, იმ გამოწვევებზე რაც გამოვიარე იმისათვის რომ ამ გუნდის წევრი გამხდარიყავი მეც .. მეც შემძლებოდა მეთქვა, რომ თურმე ოცნებებიც კი ხდება ..

„ყველაფერი თებერვალში დაიწყო, როდესაც Tesla-მ LinkdIn-ზე გამოაცხადა სტაჟირება. მაშინვე გავაგზავნე ჩემი CV. შემდეგ 7 ეტაპი გავიარე…

Shota Zhvania

ShotaZhvania.Dev | Senior Web Developer | Based in Georgia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store