ტესლას გამოცდების, სტაჟირების, მრავალი უძილო ღამისა და ნერვიულობის პარალელურად დისტანციურად ვსწავლობდი Google Cloud System-ს, რომლის ლექციებიც პოლონეთში, კერძოდ კი ვარშავაში ტარდებოდა. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ უბრალოდ სულ ძიების პროცესში ვარ- ვცდილობ, ყოველ წამს მოვუფრთხილდე და ფუჭად არ დავკარგო... სწორედ ამ პროცესში ერთ-ერთ საიტზე საკონკურსო ტრენინგის შესახებ ინფორმაცია ვნახე, რომელმაც დამაინტერესა… მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ზოგადად cloud სისტემით დაინტერესებული არ ვიყავი, მაინც გადავწყვიტე ცოდნის გაღრმავება და კონკურსში მონაწილეობის მიღება.

ერთი შეხედვით მარტივად ჟღერს, თუმცა, რეალურად ეს ყველაფერი გაცილებით რთული იყო. რატომ ?ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია- იმიტომ რომ Google-ია.
კონკურსში აპლიკანტთა დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა ... …


სანამ ამ ყველაფერზე ფართოდ დავიწყებ საუბარს , მოდით ჯერ უბრალოდ ვისაუბრებ იმ ეტაპზე, იმ გამოწვევებზე რაც გამოვიარე იმისათვის რომ ამ გუნდის წევრი გამხდარიყავი მეც .. მეც შემძლებოდა მეთქვა, რომ თურმე ოცნებებიც კი ხდება ..

„ყველაფერი თებერვალში დაიწყო, როდესაც Tesla-მ LinkdIn-ზე გამოაცხადა სტაჟირება. მაშინვე გავაგზავნე ჩემი CV. შემდეგ 7 ეტაპი გავიარე: გასაუბრება, გამოცდა ინგლისურ ენაში, ალგორითმი და სქრინინგ პროცესი, პროექტი (React.js და Vue.js პროექტი იყო, პატარა აპლიკაცია), პროექტის ანალიზი, რეაქტის შესახებ თეორიული კითხვები, რეაქტის პროექტი“. — ეს მცირედი ჩამონათვალია იმ სირთულისა რაც ამ ყველაფერს თან ახლდა.. …

Shota Zhvania

ShotaZhvania.Dev | Senior Web Developer | Based in Georgia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store